Usenet - beknopte woordenlijst

Elk sociaal systeem ontwikkelt na verloop van tijd een eigen jargon, dat voor nieuwelingen soms moeilijk is te doorgronden. Ook Usenet (de 'nieuwsgroepen') kent zo z'n jargon. Een groot deel daarvan wordt op deze pagina uit de doeken gedaan.Abuse | Acroniem | AFAIK | AOL | Article | Attributie | BI | Big8 | Binaries | Bincancel | Bovenquoten | Breidbart Index | BTW | Cabal | Cancel | Cancelbot | CFV | Charter | Clue(less) | Crosspost | Deja(News) | DFTT | Draad | ECP | Emoticon | EMP | ERO | FAQ | Fixed font | Flame | Flamebait | Flamewar | Flooding | Followup | Followup-to | Foutlook | Fup | Fup2 | FYI | Godwin's law | HAND | Headers | HEL | Henningsen Index | HI | Hierarchie | Hit'n'run poster | Hoax | HTH | IIRC | IMHO | IMNSHO | IRL | Killfile | Kruisposten | LART | LOL | Lurken | Luser | Message-ID | MMF | Moderatie | Morphen | Multiposten | Munge | NES | Netiquette | Newbie | Newsclient | Newsreader | Newsserver | Newsmaster | Newszilla | NIA | NIM | NIP | NIWO | NL-admin | NNTP | Off-topic | Onderquoten | On-topic | OP | OT | OTOH | Ploink | Plonk | Propagatie | Quoten | Quotesign | Regulars | Retromoderatie | RFC | RFD | Rogue cancel | ROT13 | ROTFL | RTFF | RTFM | Sig(nature) | Smiley | Spam | Spamblock | Spambot | Spammer | Spew | STFW | Subject | Supersede | TANSTAAFL | Test | Thread | TINC | Topposten |Troll | UDP | Usenet | UUCP | Xpost | YHBT | YMMV | Zoekmachine


Tip: als je, bijvoorbeeld in een discussie in een nieuwsgroep, naar een bepaalde term op deze pagina wilt verwijzen, is het voldoende om de URL van de pagina met een hash (#) en de term te noemen:

http://www.intuh.net/woordenlijst/#foutlook
http://www.intuh.net/woordenlijst/#hitnrunposter
http://www.intuh.net/woordenlijst/#quoten

Vragen of opmerkingen? Gebruik het reactieformulier!

Creative Commons License
Op dit werk is een Creative Commons Licentie van toepassing.
 

 


 

 

Abuse - Engelse term voor misbruik. Op Internet in het algemeen en Usenet in het bijzonder gaat het om het misbruiken van systemen voor zaken waar ze niet voor bestemd zijn.
Het woord wordt door newbies te pas en vooral te onpas misbruikt om aan te geven dat ze iemand, die iets heeft gepost waarvan de inhoud hen niet aanstaat, hebben gerapporteerd bij de abusedesk van een provider (door mail te sturen naar abuse@provider). De meeste abusedesks reageren echter alleen op werkelijk misbruik van Usenet, waaronder spam en binaries in non-binaries nieuwsgroepen. Een flamewar of een enkele off-topic posting is geen reden om mail naar een abusedesk te sturen. Je maakt jezelf er alleen maar belachelijk mee, vooral als je er ook nog melding van maakt in de nieuwsgroep.

Acroniem - Woord of lettercombinatie, samengesteld uit beginletters of andere belangrijke letters van andere woorden. Acroniemen en afkortingen worden veel gebruikt in chatboxen en op Usenet om sneller te kunnen communiceren. Voorbeelden zijn LOL (Laughing Out Loud), IANAL (I Am Not A Lawyer), IMHO (In My Humble Opinion) en TANSTAAFL (There Ain't No Such Thing As A Free Lunch).
Zie ook http://www.acronymfinder.com/

AFAIK - As Far As I Know. Zie ook acroniem.

AOL - oorspronkelijk de afkorting voor America Online (de grootste Internet-provider ter wereld, met erg veel newbie-klanten), maar wordt op Usenet gebruikt om instemming aan te geven: 'AOL to that!'. Refereert mede aan de ergerlijke gewoonte van veel AOL-abonnees om een posting integraal te quoten en er alleen maar 'me too!' onder of boven te schrijven. Wordt ook wel in pseudo-HTML-vorm gebruikt: <AOL>Me, too!</AOL>.

Article - Usenet-bericht, posting.

Attributie - het stukje tekst waarmee een followup doorgaans hoort te beginnen: Pietje schreef toen en toen, dat en dat. Staat bij goed quoten altijd helemaal bovenaan de posting.
Zorg ervoor dat de attributie klopt, dat je quote ook werkelijk bevat wat Pietje zei en niet wat Klaasje beweerde. Pietje is er meestal niet blij mee als je hem woorden van Klaasje in de mond legt.

BI - Zie Breidbart Index.

Big8 - de oorspronkelijke acht internationale Usenet hierarchiën, te weten: comp.*, humanities.*, misc.*, news.*, rec.*, sci.*, soc.* en talk.*. De .alt-hierarchie behoort niet tot de Big8.

Binaries - bestanden, anders dan platte tekst, die via Usenet verspreid worden.
Binaries horen alleen thuis in nieuwsgroepen die het woord 'binary' of 'binaries' in hun naam hebben. In alle andere nieuwsgroepen zijn ze ongewenst, hoe klein het bestand ook is. In de nl.-hierarchie bestaat geen binaries-nieuwsgroep; geposte binaries groter dan 10kB worden zonder meer gecancelled.
Zie ook abuse en bincancel.

Bincancel - cancel van een binary die is gepost waar hij niet thuishoort.
Zie ook abuse, binaries en cancel.

Bovenquoten - strikt genomen een verkeerde term voor onderquoten, het posten van de reactie boven het citaat van de tekst (de quote) waarop wordt gereageerd. Dit is een slechte gewoonte, geboren uit luiheid, die een discussie moeilijk te volgen maakt. Geen mens leest namelijk van beneden naar boven. Zie ook quoten.

Breidbart Index - Een grensgetal, een bepaalde limiet die is gesteld aan multipostings en/of crosspostings, waaraan het cancelen wordt getoetst. Als een bepaald bericht of een bepaalde reeks berichten die limiet bereikt of overschrijdt, dan kan de nl-cancelaar in actie komen en tot cancelen overgaan.
De BI is gedefinieerd als de som van de vierkantswortels van N (waarbij N het aantal nieuwsgroepen is waarin een bepaald exemplaar van dat bericht is gepost).
Als van een bepaald artikel twee exemplaren worden gepost, de ene in 4 nieuwsgroepen, de andere in 9 nieuwsgroepen, dan is de BI dus: sqrt(4) + sqrt(9) = 2 + 3 = 5
Als kritische waarde wordt vaak 20 genoemd: bij een BI van 20 of meer is een posting cancelbaar. Maar eensgezindheid is hier niet over: de waarden 16 en 13 worden ook wel aangehouden als omslagpunt en voor de nl.-hierarchie geldt een waarde vanaf BI=10 als cancelbaar. Zie ook kruisposten, multiposten, spam en cancel.

BTW - By The Way. Zie ook acroniem.

Cabal - Engels voor 'kliek'. De mythische groep newsmasters / cancellaars / machthebbers die Usenet in zijn greep houdt. Overigens is er geen cabal. There is no cabal. Echt niet.

Cancel - het 'annuleren' van een posting. Het Usenetprotocol (NNTP) voorziet in het versturen van zogenaamde 'cancels', waarmee postings geannuleerd kunnen worden. Dit is een opdracht aan newsservers om de posting te wissen en dus ook niet verder te propageren. Cancels werken door middel van zogenaamde control-messages, gepost in de nieuwsgroep control.cancel. Niet alle newsservers honoreren cancels, waardoor een cancel slechts een beperkt effect kan hebben, omdat hij niet volledig propageert.
Er bestaan first, second en third party cancels. Een first party cancel wordt door de originele poster zelf uitgevoerd. Een second party cancel wordt (al of niet automatisch) uitgevoerd door de newsmaster van de newsserver waarop hij is gepost. En een third party cancel wordt door een derde gedaan. Second en third party cancels vinden vaak plaats om spam en binaries in tekstgroepen op te ruimen.
Zie ook bincancel en rogue cancel.

Cancelbot - een programma dat articles met bepaalde kenmerken cancelt, meestal zonder menselijke tussenkomst. Vooral gebruikt tegen spammers.

CFV - Call for Votes. Oproep om te stemmen op een voorstel voor het oprichten van een nieuwe nieuwsgroep. Volgt altijd op een Request For Discussion (RFD).
De term 'stemmen' impliceert overigens niet dat Usenet een democratie is.
Zie ook deze pagina over het aanmaken van een nieuwe nieuwsgroep.

Charter - handvest, behorend bij een nieuwsgroep. In een charter is beschreven wat het onderwerp en doel van de nieuwsgroep is. Soms bevat het ook afspraken over wat in de groep ongewenst is en hoe er gepost dient te worden. Charters zijn niet moeilijk te vinden, want in elke groep in de nl-hierarchie wordt het charter wekelijks gepost. Lees altijd het charter voordat je voor het eerst in een nieuwsgroep post!

Clue en clueless - clueless is Engels voor onwetend. Letterlijk: zonder weet. Iemand met clue weet dus waar het over gaat en hoe het zit, iemand zonder clue niet. Wordt soms in combinaties gebruikt: clueless newbie, clueless spammer of clueless luser.
Iemand die clueless is heeft dat meestal aan zichzelf te wijten. Een verstandige Usenetter hoeft, met gebruikmaking van de op het World Wide Web beschikbare informatie, niet lang clueless te blijven.

Crosspost - zie kruisposten.

Deja of DejaNews - voorloper van groups.google.com. DejaNews was sinds 1995 het Usenet-archief op het World Wide Web. Werd in februari 2001 overgenomen door Google, die het archief sindsdien verder heeft uitgebreid. Wordt door Zeer Oude Usenetters nog wel es 'DejaGoogle' genoemd.

DFTT - acroniem voor 'don't feed the trolls'.

Draad - zie thread.

ECP - Excessive CrossPosting. Het buitensporig breed kruisposten, in zoveel mogelijk (meestal off-topic) nieuwsgroepen, teneinde een zo groot mogelijk publiek te bereiken (ofwel zo veel mogelijk aandacht te trekken), ongeacht of dat publiek het nou interesseert of niet. Wordt niet gewaardeerd.

Emoticon - zie smiley.

EMP - Excessive MultiPosting. In buitensporig veel nieuwsgroepen multiposten. Wordt ook wel spam genoemd.

ERO - Eenregelige omschrijving. Verplicht onderdeel van een voorstel voor een nieuwsgroep. De ERO geeft een korte omschrijving van het onderwerp van de nieuwsgroep, die terugkomt in het charter van de groep. (Zie ook RFD en CFV).

FAQ - Frequently Asked Questions, Engels voor Vaak Gestelde Vragen. Benaming voor document waarin vaak gestelde vragen worden beantwoord. In bijna elke nieuwsgroep wordt een beperkt aantal vragen vaak gesteld, steeds maar weer. Hiervoor worden FAQ's opgesteld. In sommige groepen wordt wekelijks een FAQ gepost, in andere wordt periodiek het webadres van een FAQ gepost.
Het is altijd verstandig om, voordat je een vraag in een nieuwsgroep stelt, eerst even in de groep te lurken en naar een eventuele FAQ te zoeken - eventueel met een zoekmachine als groups.google.com. Het komt nogal lui en gemakzuchtig over als je een vaak voorkomende vraag (die in de FAQ wordt beantwoord) voor de zoveelste keer stelt.

Fixed font - niet-proportioneel lettertype, zoals Courier of Fixedsys. Alleen als je zo'n lettertype gebruikt om news te lezen kun je genieten van zogenaamde ASCII-art in berichten, zoals:


   ___     _      _           _
  |_ _| _ __ | |_ _  _ | |__   _ __  ___ | |_
   | | | '_ \ | __|| | | || '_ \  | '_ \ / _ \| __|
   | | | | | || |_ | |_| || | | | _ | | | || __/| |_
  |___||_| |_| \__| \__,_||_| |_|(_)|_| |_| \___| \__|
                _________________________
            /| /| |             |
            ||__|| |   Please do not   |
            /  O O\__  feed the Trolls.  |
           /     \   Thank You.    |
           /   \   \           |
          /  _  \   \---------------------
          /  |\____\   \   ||
         /   | | | |\____/   ||
         /    \|_|_|/  |   _||
        / / \      |____| ||
        /  |  |      |   --|
        |  |  |      |____ --|
    * _  | |_|_|_|     |   \-/
   *-- _--\ _ \         |   ||
    / _   \\    |    /   `
  * /  \_ /- |    |    |
    *   ___ c_c_c_C/ \C_c_c_c____________

Als je in je newsreader een proportioneel lettertype gebruikt, zullen bovenstaande plaatjes nergens op lijken.

Flame - verbale uitval naar iemand. Kan uitmonden in een flame war.

Flame bait - letterlijk: flame-aas. Een poging om een flame of een flame war uit te lokken.

Flame war - woordenstrijd, ruzie, mot, scheldkanonnade. Het over en weer posten van flames in een thread. Een flame war op zijn tijd hoort bij de folklore van Usenet.

Flooding - het moedwillig overstromen van een nieuwsgroep met een groot aantal berichten, met als doel het normale gebruik van de nieuwsgroep te verstoren of te verhinderen. Vaak eenvoudig met gebruik van een killfile te omzeilen. Niet te verwarren met spew.

Followup - posting, in reactie op een eerdere posting. Wordt ook wel onterecht 'reply' genoemd. Alle postings met een onderwerpregel waar 'Re:' voor staat zijn followups.
Zie ook Attributie en Quoten.

Followup-to - header in een posting die aangeeft dat followups op de posting ergens anders naartoe moeten. Deze header kan één of meer andere nieuwsgroepnamen, het woord 'poster' of een mailadres bevatten. De meeste newsreaders posten een followup op een posting met een followup-to header automatisch in de nieuwsgroep of mailbox die in de followup-to header staat aangegeven.

Foutlook - veelzeggende benaming voor Outlook (Express).

Fup - zie Followup

Fup2 - zie Followup-to

FYI - For Your Information. Zie ook Acroniem.

Godwin's Law - As an online discussion grows longer, the probability of a comparison involving Nazis or Hitler approaches one. Vertaling: naarmate een discussie langer wordt, groeit de kans op een vergelijking met Nazi's of Hitler naar één. Het is op Usenet algemeen aanvaard dat iemand die Godwin's Law bevestigt door een vergelijking met Nazi's of Hitler te maken, de discussie automatisch heeft verloren.
Zie ook de bevestiging op Usenet van Mike Godwin himself.

HAND - Have A Nice Day. Vaak in de ironisch bedoelde combinatie 'HTH, HAND'. Zie ook Acroniem.

Headers - elke posting bestaat ruwweg uit twee delen: een body, waarin het verhaal van de poster staat, en de headers. In de headers, waarvan de meeste normaal niet zichtbaar zijn, wordt onder meer aangegeven waar het bericht vandaan komt en welke route het heeft gevolgd, wat het onderwerp is, wie het gepost heeft en in welke nieuwsgroep(en) het gepost is. Headers kunnen erg handig zijn om uit te zoeken of iemand echt is wie hij zegt te zijn, om spam te rapporteren, om te filteren, of om bepaalde kenmerken aan een posting mee te geven.
Voor de liefhebbers is er een Usenet header FAQ.

HEL - Het Echte Leven, vertaling van IRL, In Real Life. Zie ook acroniem.

Henningsen Index - maatstaf voor de cancelbaarheid van (spam)berichten.

De Henningsen Index (HI) wordt als volgt berekend:

HI = N + F2

Waarbij:

N = het aantal groepen waarnaar een bericht gekruispost is;
F = het aantal groepen in de followup-to header;
F = N als er geen followup-to header gebruikt wordt.
F = 1 als de followup-to header 'poster' bevat.

In de nl.-hierarchie worden berichten met een Henningsen Index van 30 en hoger sinds maart 2002 als misbruik beschouwd. Sinds april 2002 worden deze berichten automatisch gecanceld. Sinds mei 2002 gaan deze cancels vergezeld van een klacht bij de relevante abusedesk.

HI - zie Henningsen Index

Hierarchie - onderverdeling van nieuwsgroepen. Zo zijn er de big8, nationale hierarchieën en lokale, soms tot een enkele newsserver beperkte hierarchieën. Hierarchieën zijn weer onderverdeeld in sub-hierarchieën: alt.binaries., comp.sys., of nl.internet. en nl.comp.
GRATIS: waardevolle informatie over de nl.-hierarchie.

Hit'n'run poster - egoïstische newbie die alleen maar in een nieuwsgroep komt om even een antwoord op z'n vraag te krijgen. Vraagt meestal om een reactie naar z'n e-mailadres, omdat hij nog te beroerd is om de nieuwsgroep even te lezen. Interesseert zich niet voor de groep, wil er niet aan bijdragen en kan het niet schelen dat wellicht ook anderen in het antwoord op zijn vraag zijn geïnteresseerd. Begrijpt niet dat Usenet veel meer is dan een vraagbaak. Is verbaasd dat flames zijn deel zijn.

Hoax - nepbericht, bedoeld als grap of om paniek te veroorzaken (zie ook troll). Meest voorkomend zijn meldingen over niet bestaande virussen of dito newsitems.

HTH - Hope This Helps. In ironisch bedoelde berichten vaak gevolgd door 'HAND'. Zie ook acroniem.

IIRC - If I Recall Correctly. Zie ook acroniem.

IMHO - In My Humble Opinion. Zie ook acroniem.

IMNSHO - In My Not So Humble Opinion. Zie ook acroniem.

IRL - In Real Life. Zie ook acroniem en HEL.

Killfile - letterlijk: bestand waarin filter-regels staan. Hiermee kun je aangeven wie/wat je wel en niet wilt zien in nieuwsgroepen. Afhankelijk van de gebruikte newsreader en de manier waarop news wordt gelezen kan op veel verschillende manieren en kenmerken gefilterd worden. Zie ook plonk en troll.

Kruisposten - ook wel 'crossposten'. Het eenmalig in meerdere nieuwsgroepen tegelijk plaatsen van hetzelfde bericht. In vergelijking met multiposten belast dit de newsservers minder, omdat het bericht op elke newsserver maar één keer wordt verspreid en opgeslagen, ongeacht het aantal nieuwsgroepen waarin het gekruispost wordt.
Bedenk wel dat een al te 'brede' kruisposting (zie ook ECP) niet op prijs gesteld wordt, vooral niet als je daarbij ook nog in allerlei off-topic nieuwsgroepen post. Houd je kruisposting beperkt tot een redelijk aantal groepen, waarin het on-topic is. Zet bij voorkeur een followup-to header naar een enkele groep, zodat een eventuele discussie in die groep kan voortwoeden.

LART - Luser Attitude Readjustment Tool. Een imaginair stuk gereedschap, veel en graag toegepast door systeembeheerders om zich misdragende gebruikers terug in het gareel te meppen.

LOL - Laughing out loud. Zie ook acroniem.

Lurken - een nieuwsgroep lezen zonder er in te posten.
Het is zeer aan te bevelen om, als je net nieuw bent in een nieuwsgroep, even een weekje of wat te lurken voordat je aan het posten slaat. Het aantal lurkers in de gemiddelde nieuwsgroep is vaak vele malen groter dan het aantal posters. Misschien is dat maar goed ook...

Luser - samentrekking van 'loser' en 'user'. De term stamt uit het wereldje van systeembeheerders. Zie ook LART.

Message-ID - unieke code in de headers van een posting, waarmee de posting geïdentificeerd kan worden. Message-ID's bevatten altijd een apestaartje, maar het zijn geen e-mailadressen. Aan de hand van een Message-ID kun je een individuele posting terugvinden op een newsserver, of in het Usenet-archief van Google.

MMF - Make Money Fast. Term voor een posting die gouden bergen belooft, meestal door op te roepen om mee te doen aan een piramidespel. Is in veruit de meeste gevallen spam, maar wordt altijd als misbruik (abuse) van Usenet opgevat, want is in strijd met alle gangbare netiquette. Uitstekend middel om je internetaccount kwijt te raken en door de Usenetgemeenschap als clueless newbie of dito spammer te worden uitgekotst.

Moderatie - sommige nieuwsgroepen zijn gemodereerd. Dat wil zeggen dat je er niet zomaar in kunt posten, maar dat je posting eerst door een moderator goedgekeurd moet worden. In gemodereerde groepen wordt zo gewaarborgd dat alleen on-topic berichten gepost worden.

Morphen - het veranderen van identiteit, meestal door het wijzigen van het gebruikte e-mailadres. Wordt veel toegepast door trolls en spammers, om uit killfiles te blijven. Meestal is iemand die morpht toch wel aan de rest van de headers van z'n postings te herkennen.

Multiposten - het meerdere malen, in verschillende nieuwsgroepen na elkaar posten van hetzelfde bericht. Is zeer af te raden, want het zorgt voor onnodige belasting van nieuwsservers omdat elke posting apart moet worden verspreid en opgeslagen. En bovendien: als je een vraag op die manier in verschillende groepen post, zul je al die groepen moeten volgen om alle antwoorden te kunnen lezen. Het is dan ook veel slimmer om te kruisposten. Alleen spammers en newbies doen aan multiposten.

Munge - term voor het onbruikbaar maken van e-mailadressen. Spammers halen e-mailadressen uit nieuwsgroepen. Veel Usenet-gebruikers zijn het zat om spam op hun e-mailadres te ontvangen en kiezen ervoor het door hen in nieuwsgroepen gebruikte e-mailadres (in de From:-header van hun postings) te 'mungen' door er iets in te zetten wat er niet in hoort (ook wel spamblock genoemd), zoals 'nospam' of 'invalid'. Dit werkt niet altijd, want sommige spambots zijn slim genoeg om een spamblock zelf te herkennen en te verwijderen.

NES - afkorting voor de nieuwsgroep nl.eeuwig.september.

Netiquette - regels voor sociaal gebruik van onder meer Usenet. Ook Usenet kent (fatsoens)regels. Veelal zijn die regels gebaseerd op de regels die ook in het normale leven gelden. De meeste netiquette is vastgelegd in RFC1855.

Netnews - een andere benaming voor Usenet news.

Newbie - nieuweling. Komt van de Engelse kostschool- of legerterm new boy. Een newbie komt net kijken, weet nergens van, doet vanalles fout en moet het daarom vaak ontgelden. Verstandige newbies springen niet meteen in het diepe, maar lurken eerst even, voordat ze posten.
Zelfs regulars kunnen newbie zijn, vooral als ze hardnekkig clueless blijven.

Newsclient - zie newsreader.

Newsmaster - beheerder van een newsserver. Bepaalt onder meer welke nieuwsgroepen er op de newsserver staan. Een newsmaster is meestal per e-mail te bereiken op news@providernaam, newsmaster@providernaam of usenet@providernaam. De newsmaster is heer en meester over zijn newsserver - als het beleid van de newsmaster je niet bevalt - en hij is niet bereid z'n beleid aan te passen - heb je geen andere keus dan naar een andere newsserver om te zien.

Newsreader - software, gebruikt om 'news te lezen'. Ook wel newsclient genoemd. Met de meeste newsreaders kun je ook posten. Voorbeelden zijn Forte Agent, Xnews, Slrn, Gravity en Outlook Express.

Newsserver - het computersysteem waar de nieuwsberichten op staan. Er zijn tienduizenden newsservers, verspreid over de hele wereld.

Newszilla - een kolossale newsserver van internetprovider Xs4all die speciaal bedoeld is voor nieuwsgroepen waarin binaries worden gepost. Newszilla is één van de grootste newsservers van Europa en is een niet-ondersteunde dienst van Xs4all. Alleen Xs4all-abonnees mogen er gebruik van maken. Niet ondersteund wil zeggen: als Newszilla het doet is het mooi meegenomen, maar reken nergens op.
Zie voor meer informatie ook de Xs4all newsservers Wiki van Erik Hensema.

NIA - afkorting voor de nieuwsgroep nl.internet.algemeen

NIM - afkorting voor de nieuwsgroep nl.internet.misbruik.

NIP - afkorting voor de nieuwsgroep nl.internet.providers

NIWO - afkorting voor de nieuwsgroep nl.internet.www.ontwerp

NL-admin - het orgaan dat binnen de nl-hierarchie belast is met het aanmaken van nieuwe nieuwsgroepen. Heeft z'n eigen website. Zie ook CFV en RFD.

NNTP - Network News Transfer Protocol, dezer dagen het protocol voor uitwisseling van berichten tussen newsclients en newsservers. NNTP werkt over TCP poort 119. NNTP werd vooraf gegaan door UUCP.

Off-topic - de pendant van On-topic. Een posting is off-topic als hij, gezien de inhoud, niet bij het charter van de groep past en er dus niet in thuis hoort. De naam van de nieuwsgroep is hierbij van geen belang.
Kies je publiek zorgvuldig - storm niet zomaar een nieuwsgroep binnen waarvan je denkt dat je daar je posting wel kwijt kunt. Lees altijd eerst het charter van de groep!

Onderquoten - Het onder aan de tekst plaatsen van de quote in een followup. Dit is, in tegenstelling tot wat veel beginnende gebruikers van Outlook Express geloven, niet logisch. Zie ook de site van Erik Hensema over goed quoten.

On-topic - de pendant van Off-topic. Een posting is on-topic als de inhoud ervan past bij het charter van de nieuwsgroep waarin hij gepost is. De naam van de nieuwsgroep is hierbij van geen belang.

OP - acroniem voor original poster, degene die de thread begon. OP wordt vaak in followups gebruikt om te refereren aan degene die de draad begon: 'dat is nu juist wat de OP bedoelde', of 'en nou heeft de OP nog steeds geen antwoord op z'n vraag!'.

OT - acroniem voor off-topic, vaak gebruikt in het subject van een posting. Om het ingewikkelder te maken wordt het ook wel eens als acroniem voor on-topic gebruikt.

OTOH - On The Other Hand. Zie ook Acroniem.

Ploink - zie plonk.

Plonk - het geluid dat iemand maakt als-ie in een killfile belandt. Ook wel 'ploink'.

Propagatie - de mate waarin een posting wordt verspreid over alle newsservers in de wereld. De opbouw van Usenet brengt met zich mee dat het uren kan duren voordat een posting zichtbaar wordt op een server aan de andere kant van de wereld. Door cancels en overbelaste systemen is het mogelijk dat de propagatie van sommige postings gering is.

Quoten - letterlijk: citeren. Term voor de manier waarop je dat wat aan je posting vooraf ging weergeeft in je eigen posting. Als je serieus genomen wilt worden kun je maar beter goed leren quoten. Zeer kort samengevat:

 1. Citeer ('quote') alleen de relevante delen van de posting waar je op reageert.
 2. Knip overbodige delen van de geciteerde tekst weg.
 3. Reageer onder de geciteerde tekst waar je op reageert (de quote). Geen mens leest namelijk van beneden naar boven - zelfs Chinezen niet.

Quotesign - meestal het '>' teken aan het begin van een regel waarmee standaard wordt aangeduidt dat de tekst een quote is. Zie ook Quoten.

Regulars - soort 'stamgasten' in een nieuwsgroep. Oudgedienden, posten vaak al jarenlang in een nieuwsgroep. Beschouwen de nieuwsgroep als deel van hun sociale omgeving.

Retro-moderatie - een methode van nieuwsgroepbeheer waarbij een moderator achteraf vaststelt dat een bericht niet in een nieuwsgroep had mogen verschijnen. De moderator verstuurt daarop een cancel-opdracht voor zo'n ongewenste posting. De methode is gebaseerd op het recht van een moderator om andermans berichten te cancelen in de groep waarvoor hij of zij moderator is. Zie ook Moderatie en Cancel.

RFC - Request for Comments. Verzoek om reacties op een voorstel; gebruikt bij de ontwikkeling van technische standaarden met betrekking tot internet. RFC's worden doorgaans beschouwd als standaarden, waar iedereen (behalve sommige monopolisten) zich zoveel mogelijk aan houdt.
Alle RFC's zijn (vooralsnog) te vinden bij http://www.faqs.org/rfcs/

RFD - Request for Discussion. Voorstel voor een nieuwe nieuwsgroep, aan de hand waarvan gediscussieerd kan worden. De discussies voor de aanmaak van groepen in de nl.-hierarchie vinden plaats in nl.newsgroups. Aan de hand van de discussie kan een voorstel worden aangepast. Na verloop van tijd kan dit uitmonden in een CFV, Call For Votes.
Zie ook deze pagina met alle informatie over het aanmaken van een nieuwe nieuwsgroep.

Rogue cancel - rogue cancelen is het ongeoorloofd cancelen van andermans berichten. Meestal als het gevolg van een flamewar of een persoonlijke vete. Het woord 'rogue' wordt gebruikt om tot uitdrukking te laten komen dat deze vorm van berichten cancelen niet is toegestaan. Dit in tegenstelling tot het cancelen van eigen berichten en spam. Zie ook cancel en spam.

ROT13 - extreem eenvoudige encryptietechniek, waarbij elke letter dertien plaatsen in het alfabet opschuift. Een e wordt bijvoorbeeld een r. ROT-13 wordt toegepast als postings een 'geheime', beledigende of erotische tekst bevatten; de lezer kan dan zelf bepalen of hij/zij de tekst wil lezen (als zhij weet dat het om ROT13 gaat).

ROTFL - Rolling Over The Floor Laughing. Ook wel ROFL. Zie ook Acroniem.

RTFF - acroniem voor Read The F*cking FAQ. Zie ook FAQ, STFW en RTFM.

RTFM - acroniem voor Read The F*cking Manual. Er worden in nieuwsgroepen veel vragen gesteld waarvan het antwoord eenvoudig in een handleiding (manual) is te vinden. Zulke vragen komen nogal lui en gemakzuchtig over en worden dus vaak afgedaan met het even gemakzuchtige RTFM. Zie ook RTFF en STFW.
Zie voor meer informatie over het op effectieve wijze stellen van vragen in nieuwsgroepen ook deze pagina van www.leren.nl.

Sig of signature - letterlijk: ondertekening. Bevat vaak enige informatie over de poster, het adres van z'n homepage, of een spreuk. Behoort volgens de netiquette (zie RFC1855) niet langer te zijn dan 4 regels en niet breder dan 80 karakters. Een echte signature wordt voorafgegaan door een zogenaamde 'sig-delimiter': een harde return, twee streepjes, een spatie en een harde return. Goede newsreaders herkennen een sig-delimiter en nemen bij een followup alles wat erna komt niet mee in de quote.

Smiley - Glimlach ('lachebekje'). Hulpmiddel om gevoelens of gezichtsuitdrukkingen weer te geven. Enkele voorbeelden (kantel bij het bekijken van smileys het hoofd naar links):

:-)  Eenvoudige glimlach - basis-smiley
;-)  Knipoog
:-D  Schaterlach
:->  Schalks lachje
:-(  Treurig gezicht
=8-{) Smiley met piekhaar, brilletje en snor
Er bestaan lange lijsten van meer- en mindergebruikte smileys, die je met elke zoekmachine kunt vinden. Smileys worden ook wel emoticons genoemd.

Spam - in veelvoud verzonden gelijksoortige berichten. Kan op Usenet zowel gekruispost als gemultipost zijn. Is een plaag voor zowel e-mail als nieuwsgroepen. Vormt misbruik van middelen en bandbreedte, de door spam veroorzaakte kosten zijn hoog en worden uiteindelijk grotendeels door alle internet-gebruikers betaald, behalve de spammers zelf. Is in strijd met alle gangbare netiquette en dient bestreden te worden.
Overigens is niet elke ongewenste posting spam. Spam is geen spam vanwege de inhoud, maar vanwege de verschijningsvorm: in veelvoud verzonden berichten, van gelijke aard. Dat wil zeggen dat ook 'goedbedoelde' of niet-commerciele spam als spam wordt aangemerkt als het in veelvoud is verzonden. De meeste spam op Usenet wordt gecancelled voordat de gebruikers het zien, maar dat maakt het probleem niet minder groot.
Zie ook http://spam.abuse.net/

Spamblock - een element in een door een poster op Usenet gebruikt e-mailadres dat bedoeld is om spambots te misleiden.
Spamblocks zijn meestal toevoegingen aan het e-mailadres als 'NOSPAM' of 'invalid'. Een spamblock kan het beste helemaal achter het e-mailadres geplaatst worden. Zo bevat het gebruikte adres een ongeldig domein en kan eventuele spam er niet naar verzonden worden. Een spamblock vóór het e-mailadres is minder slim, omdat het nog steeds een geldig domein bevat, waardoor de spam wel wordt verzonden, maar onbestelbaar is. Het zorgt voor onnodige belasting van mailservers.
Zie ook munge.

Spambot - software die e-mailadressen uit nieuwsgroepen oogst, teneinde spam naar deze adressen te kunnen sturen. Daarom 'mungen' veel Usenetters hun e-mailadres, meestal door er een spamblock in op te nemen.

Spammer - hij die spamt. Degene die spam verstuurt. Bedenk dat alle spammers liegen. Spammers zijn de paria's van Internet.

Spew - postings die via een verkeerd geconfigureerd systeem opnieuw worden verspreid met nieuwe Message-ID's, waardoor de berichtenstroom kan verveelvoudigen. Niet te verwarren met flooding.

STFW - acroniem voor Search The F*cking Web, een recente variant op RTFM en RTFF. Er worden in nieuwsgroepen veel vragen gesteld waarvan het antwoord eenvoudig op het WWW is te vinden, door even een goede zoekmachine te gebruiken. Zulke vragen komen nogal lui en gemakzuchtig over en worden daarom soms afgedaan met het even gemakzuchtige STFW.

Subject - de inhoud van de onderwerpregel van een posting.

Supersede - letterlijk: 'vervangen'. Op usenet in feite een cancel, met het gelijktijdig in de plaats van het oude article posten van een nieuw article.

TANSTAAFL - There Ain't No Such Thing As A Free Lunch (Robert Heinlein, sci-fi auteur). Zie ook acroniem.

Test - experiment, doorgaans een test-posting om te kijken of het lukt om te posten of om te kijken hoe een posting eruit ziet. Hoort alleen thuis in nieuwsgroepen waarin het woord 'test' voorkomt, zoals nl.test, xs4all.test of alt.test. Het heeft geen zin om in andere groepen te testen, dat wekt alleen maar ergernis op. Als je in een test-nieuwsgroep kunt posten kun je ook in andere nieuwsgroepen posten.

Thread - Engels voor 'draad'. Een posting met opeenvolgende followups onder hetzelfde subject.

TINC - There Is No Cabal. Zie ook acroniem.

Topposten - boven de quote reageren. Zie ook onderquoten.

Troll - to troll is engels voor vissen met aas. Met de term kan op usenet zowel de visser als z'n bezigheid worden aangeduid. Trolls vissen hoofdzakelijk naar followups. Er bestaan intelligente trolls met humor, die iets onwaarschijnlijks posten en daarmee een hele nieuwsgroep op stelten weten te zetten.
Helaas zijn de meeste trolls niet meer dan vervelende intriganten, die ruziemaken en schelden verwarren met humor. Hoe meer followups hoe beter, dus deze trolls posten doorgaans iets controversieels en houden de discusie die daaruit voortvloeit zoveel mogelijk in stand door deelnemers belachelijk te maken, te schofferen of anderszins uit te dagen. Zo'n troll is welvoldaan als er door zijn toedoen een flame war ontstaat, want dat levert altijd veel followups op.

De spelletjes die de meeste trolls spelen hebben maar één doel: aandacht krijgen. Zonder aandacht is een troll niets - hij heeft geen publiek en geen slachtoffers. Zonder aandacht heeft-ie z'n spel op voorhand verloren.

Sommige nieuwsgroepen worden geplaagd door hele horden trolls, omdat de trolls steeds maar weer 'gevoerd' worden door naievelingen die niet begrijpen wat het doel van de troll is. Voer dus geen trolls, ga geen discussie met ze aan, probeer ze niet van je gelijk te overtuigen. Hou er rekening mee dat een troll nog wel eens wil morphen, in een voorspelbare poging om uit killfiles te blijven. Een troll die wordt uitgehongerd (doordat niemand 'm aandacht geeft) vertrekt na een tijdje vanzelf naar een volgende groep, waar hij hoopt door onwetenden wel gevoerd te worden.

UDP - Usenet Death Penalty. Een maatregel die providers soms massaal nemen tegen een bepaalde provider of een domein, zodat alle berichten die daarvan afkomstig zijn niet meer propageren. Dit middel wordt incidenteel toegepast om providers/domeinen, die lange tijd nalaten om maatregelen te nemen tegen op hun newsservers geposte spam, tot maatregelen tegen de spammers te dwingen. Is in het verleden zeer effectief gebleken.

Usenet - netwerk van newsservers. Dit netwerk zorgt voor de verspreiding van nieuwsgroepen en postings in nieuwsgroepen. De naam is een acroniem voor Unix User Network.
Usenet werd al in 1979 opgezet op de Duke University, als nieuws- en discussiemedium voor studenten, wetenschappers en system administrators. Van daaruit heeft het zich verspreid over de hele wereld.
Usenet is geen Internet en al helemaal geen WorldWide Web. Het enige verband tussen WWW en Usenet is dat ze voor verspreiding van hun data beide van grotendeels dezelfde infrastructuur gebruik maken.

UUCP - UNIX-to-UNIX Copy Protocol. De voorloper van NNTP als protocol voor verspreiding van Usenet-berichten.
Een klein aantal Usenetters met een inbelverbinding gebruikt nog steeds UUCP om news op te halen. De inhoud van nieuwsgroepen waarop ze zijn geabonneerd wordt dan in één gecomprimeerd bestand overgezonden. Het is een snelle manier van news ophalen, maar niet geschikt voor binaries of groepen waarin veel off-topic gepost wordt, want vooraf filteren is niet mogelijk.

Xpost - kruispost.

YHBT - You Have Been Trolled. Zie ook acroniem.

YMMV - Your Mileage May Vary. Zie ook acroniem.

Zoekmachine - letterlijke vertaling van searchengine. Zoekmachines zijn websites die delen van de inhoud van het World Wide Web indexeren, zodat 'websurfers' beter kunnen vinden wat ze zoeken. Gebruik altijd een goede zoekmachine (zoals Google) voordat je een vraag in een nieuwsgroep stelt. Als duidelijk blijkt dat je dat hebt nagelaten wekt dat bij de regulars in de nieuwsgroep al gauw ergernis en flames op. Zie ook STFW.

Terug naar boven